זה לא סקר. זה הכי קרוב לאמת.
מסתבר שאפשר להגיע ממש קרוב לאמת – בכל מגזר שתבחר…

מגזר עסקי

סקרי לקוחות, סקרים פנים-ארגוניים

קרא עוד

מגזר שלישי- חברתי

מחקר בעולם החברתי

קרא עוד

מגזרים קהילתיים

עמדות בקרב אוכלוסיות מגזריות

קרא עוד