מה חושבים בקהילות מסוימות על המוצר שלך?
מעונין לבדוק עמדות ודעות בקרב אוכלוסיות מגזריות שונות?

בישראל קיימות קבוצות סגורות בעלות מאפיינים ייחודיים המוסיפים מורכבות מאתגרת לתהליכי המחקר. אחת מהן, לדוגמה, היא הקהילה החרדית על כל גווניה וזרמיה.
למצוא את הדרך אל הלקוחות שלך, זהו אתגר יום-יומי בשבילנו.
כדי שתוכל לקבל תמונת מצב עדכנית ואובייקטיבית, פיתחנו שיטת דגימה ייחודית המבוססת
על פילוח כל קהילה כזו לשכבות מייצגות.

אנו באסקריא מציעים לך:

  • גישה למאגר גדול של נבדקים העובדים איתנו לאורך תקופה
    ומספקים לנו נתונים מקיפים ואמינים.
  • ביצוע סקרים בקרב מגוון קהילות ומגזרים, כגון המגזר החרדי; בני העדה
    האתיופית; עולים ותיקים וחדשים; חוזרים בתשובה ועוד.
    סקרים אלו מתבצעים תוך שילוב נציגים מהמגזרים השונים בצוות המחקר.