מגזר שלישי-חברתי

האם התורמים שלך מקבלים תמורה הולמת?
הארגון/עמותה שלך מצליחים ועומדים ביעדים?
יש לנו מודלים ייחודיים למחקר בעולם החברתי, שייתנו לך את התשובה.
כחצי מיליון ישראלים מועסקים במגזר השלישי – שוק העבודה בארגונים ללא כוונות רווח.
בשוק זה, אנו מבצעים מחקרים בעזרתם תוכל לבחון החזר על ההשקעה שלך, תקבל תמונת מצב מהימנה המשקפת את טיב הארגון ומידת השינוי הנדרשת, ותצא עם המלצות ישימות ומבוססות נתונים לקידום ושיפור הארגון.
• מדידת תוצאות: השינויים אליהם שואף הארגון להגיע
• מדידה והערכת המוטבים: שינויי התנהגות/עמדות/שיעורי השתתפות/נשירה
• מדידה והערכה של פעילויות: לצורך קבלת החלטות