אסקריא לארגונים ולעמותות

כלים שחשיבותם אינה מוטלת בספק, והיא גדולה עוד יותר בקרב ארגונים ללא מטרות רווח, שבהם העובדים פועלים לא רק ממניעים של שכר ותנאים אלא גם ובעיקר מתוך רצון ליצור שינוי חיובי בעולם. המחקר הפנים ארגוני מאפשר להנהלה לשמר את רוח העשייה בקרב העובדים ולהעמיק את המחויבות למטרות המוסד, בעזרת משוב אודות שביעות הרצון של העובדים, תחושת הסיפוק וחופש הפיתוח (שחיוניים לכל עובד), איתור נקודות חולשה שמזהים אנשי השטח ועוד. מחקרים אלה יהפכו לתכניות פעולה ויאפשרו לארגון להמשיך ולצמוח.

השירותים שלנו לארגונים ולעמותות

מחקרי תדמית ודעת קהל

פעילותם של ארגונים נמדדת גם (ולפעמים בעיקר) ברובד הערכי, והתועלת שהם מספקים גבוהה בהרבה משוויה הכספי, אם בכלל ניתן למדוד אותו. לכן, התפיסות בקרב הציבור אודות הארגון חשובות מאוד והשפעתן תימדד גם בתמיכה שיהיה ניתן לקבל מהציבור (בצורת תרומות ועוד). אנו עורכים מחקרים שונים בכדי למדוד את המודעות לפועלו של הארגון או המוסד – ומפיקים מהנתונים תובנות וכלים חשובים להמשך הדרך.

ליווי לקראת גיוס תרומות

גם כאשר מדובר בתרומה הניתנת מהלב למען מטרות נעלות, לתורם חשוב לדעת שתרומתו מנוצלת כראוי. למעשה, עולם גיוס התרומות דומה במובנים רבים לשוק העסקי-מסחרי: קיימים בו "שחקנים" רבים שכולם פונים בבקשה לתרומה; ישנן אסטרטגיות שונות לבקשת תרומה (הישרדות/הצלת המוסד, צמיחה והתפתחות, תמיכה שוטפת ועוד); תורם שמתנהג בדומה מאוד ל"צרכן" רגיל ועוד. לצד זה, חשוב להבין לעומק את מטרותיהם של התורמים ואת הסיבות שמניעות אותם לתרומה – מניעים שלעתים שונים לחלוטין מהעולם העסקי. אנו מלווים ארגונים ועמותות לקראת קמפיינים לגיוס כספים, במטרה לגבש מראש מהלך שיניב את התוצאות הטובות ביותר עבורם.

איסוף וניתוח נתונים

ההתנהלות השוטפת של הארגון או המוסד כוללת קשר רציף עם מוסדות ציבוריים וממשלתיים, ולעתים גם עם תורמים (הנמנים על מעגל הידידים ותורמים באופן קבוע). מעבר לכך, כיום כל ארגון נבחן ע"י הרשויות לפי מספר רב של מדדים. הידע שנאסוף עבורכם ובעיקר קריאה נכונה שלו, יאפשרו לכם להמשיך ולהתמקד במטרות שלשמן פועל המוסד.

סקרים פנים ארגוניים ומחקרי הערכה

כלים שחשיבותם אינה מוטלת בספק, והיא גדולה עוד יותר בקרב ארגונים ללא מטרות רווח, שבהם העובדים פועלים לא רק ממניעים של שכר ותנאים אלא גם ובעיקר מתוך רצון ליצור שינוי חיובי בעולם. המחקר הפנים ארגוני מאפשר להנהלה לשמר את רוח העשייה בקרב העובדים ולהעמיק את המחויבות למטרות המוסד, בעזרת משוב אודות שביעות הרצון של העובדים, תחושת הסיפוק וחופש הפיתוח (שחיוניים לכל עובד), איתור נקודות חולשה שמזהים אנשי השטח ועוד. מחקרים אלה יהפכו לתכניות פעולה ויאפשרו לארגון להמשיך ולצמוח.